15. Westival Architektury
Architektura dialogu

Tematem piętnastej edycji Westivalu będzie Szczecin, miasto, w którym żyjemy, które tworzymy i definiujemy. W tym roku skoncentrujemy się na lokalnych, bliskich nam zagadnieniach jednak będziemy je rozpatrywać w szerszym kontekście. Celem naszego spotkania będzie żywa i merytoryczna rozmowa o Szczecinie. Poruszać w niej będziemy problematykę współczesnego dziedzictwa architektonicznego, rewitalizacji, mieszkalnictwa, polityki transportowej i polityki architektonicznej miasta, odwołując się do dobrych wzorców z innych miast i krajów

Miasta nieustannie się zmieniają, jakiekolwiek są ich zalety i wady.
To jedyny pewnik wynikający z dziejów naszych miast.
- Joseph Rykwert

Miasto stało się najbardziej skomplikowanym wynalazkiem człowieka. Choć nie ma jednoznacznej definicji miasta to idea ta jest modyfikowana i udoskonalana od ponad 10 000 lat. Żyjemy w przestrzeni, którą ukształtowały decyzje sprzed setek lat, a każda podjęta przez nas decyzja przestrzenna rodzi swoje konsekwencje dla przyszłych pokoleń. Dlatego planowanie miasta to proces sk omplikowany i długofalowy, obarczony dużą odpowiedzialnością. Współczesne miasta stoją u progu wielu wyzwań: klimatycznych, społecznych i gospodarczych, współzawodnicząc jednocześnie o zatrzymanie obecnych mieszkańców i pozyskanie nowych. Podstawowym wyzwa niem dla każdego miasta jest dziś zapewnienie jego mieszkańcom wysokiego komfortu życia w szerokim tego słowa znaczeniu. Siłą napędową miasta jest zaś jego społeczność, która się z nim identyfikuje i pragnie z nim związać swoje życie. Aby mieszkańcy utożsa miali się z własnym miastem niezbędny jest również ich udział w kształtowaniu miejskiej polityki i ciągły dialog, który pozwoli osiągnąć konsensus wśród różnych spojrzeń i interesów. Dlatego każda rozmowa o mieście jest tak ważna, a reprezentanci lokalnej społeczności, którzy sprawują w jej imieniu władzę powinni zawsze wnikliwie się w nią wsłuchiwać

W trakcie tegorocznej edycji Westivalu planujemy organizację pięciu paneli dyskusyjnych, w których udział wezmą zaproszeni eksperci z różnych dziedzin. Każ da z debat będzie stanowiła okazję do twórczej wymiany myśli i poglądów, których efektem ma być nakreślenie możliwych/pożądanych kierunków ewolucji miejskiej polityki. Naszym celem jest zapisanie i utrwalenie wniosków z każdej z rozmów jako istotnego, mery torycznego głosu w dyskusji o definiowaniu naszej przestrzeni wspólnej i priorytetach rozwoju Szczecina. Chcemy stworzyć wizję, do której powinniśmy aspirować, zachowując swoją lokalną tożsamość i unikatowość oraz tworząc współczesną i ambitną metropolię. Zapraszamy więc do rozmowy o Naszym mieście, o Szczecinie.

15. Westival Sztuka Architektury
"Architektura dialogu"
24-26.05.2024 Szczecin
Teatr Polski, Swarożyca 5, 71-601 Szczecin
Kurator: arch. Jakub Gołębiewski
Prezes SARP O. Szczecin: Karol Nieradka

Tworzący 15 Edycję Westivalu 2024
Organizator: SARP oddz. Szczecin
Współorganizator: Teatr Polski w Szczecinie
Wydarzenie odbywa się w ramach "Dni otwartych Funduszy Europejskich".

Edycja

15

Dni Westivalu

3

Debaty publiczne

5

Zasięg

+10.000

Poznaj naszych uczestników

NASI GOŚCIE

DEBATY 15 EDYCJI WESTIVALU

Debata 1 – „Dziedzictwo powojennej architektury Szczecina”

Debata 2 – ” Re… czyli miasto pełne życia”

Debata 3 – ” Szczecin w ruchu: Debata o mobilności i komunikacji w mieście”

Debata 4 – „Zamieszkanie-jakość zamieszkiwania”

Debata 5 – „Architekt miasta”

Poznajcie naszych partnerów

wspierajmy ich, bo oni wspierają nas

Organizator

Współorganizatorzy

Sponsorzy główni

Sponsor

Partnerzy

Patroni medialni