Piotr Mync

Piotr Mync w 1980 roku ukończył studia na kierunku architektura na PolitechniceSzczecińskiej. Od 1981 członek SARP. Pracował w szczecińskim oddziale BiuraStudiów i Projektów Służby Zdrowia oraz Egon Saat AB Architektkontorw Sztokholmie.Po powrocie, przez 2 kadencje, do 1998 roku był wiceprezydentem Szczecinaodpowiedzialnym m.in. za gospodarkę przestrzenną i rozwój, budownictwo,architekturę, mieszkalnictwo i rewitalizację. Później był prezesem UrzęduMieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a w latach 2000-2001 wiceministrem RozwojuRegionalnego i Budownictwa. W 2013 roku został ponownie powołany na stanowiskozastępcy prezydenta Szczecina. Od 2017 roku jest zastępcą prezydenta Stargardu.Uhonorowany przez SARP medalem Bene Merentibus. Jest również honorowymobywatelem Stargardu.