Artur Ratuszyński

Po 25 latach odszedł z dziennikarstwa i założył firmę S-Movens zajmującą się public relations, doradztwem strategicznym i procesami Design Thinking oraz badaniem trendów. Współtworzył w 2018 roku program rozwoju smart city Szczecin. Od 2019 doradca biura prezydenta Szczecina do spraw strategii i rozwoju. Uczestniczy w procesach ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Doradza firmom komercyjnym w budowaniu strategii rozwoju i komunikacji. Wspiera w zarządzaniu kryzysowym. Wykłada na poznańskich i szczecińskich uczelniach. Certyfikowany moderator procesów Design Thinking. Fan Apple i Big Data. Miastoholik, fanatyk espresso i podróżnik.