Piotr Sobczak

Architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (dyplom 2000 r.) i Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (dyplom 2000 r.). Od 2000 r. był projektantem w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, w której od 2007 r. sprawuje funkcje kierownicze. Jest on współautorem wielu opracowań planistycznych dla gmin i miast, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz Koncepcji Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Metropolii Poznań opracowanej przez Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 r. do momentu rozwiązania był on również członkiem Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu. W latach 2009-2014 natomiast członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich i od 4 kadencji prezes Zarządu Oddziału w Poznaniu. To również przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Urbanistyki Polskiej (Poznań 2009 r.) oraz członek Rady Programowej IV Kongresu Urbanistyki Polskiej (Lublin 2012 r.).