Agnieszka Krzyżak-Pitura

Prezeska Zarządu, założycielka i fundatorka Fundacji Rodzic w Mieście i wiceprezeska zarządu Kongresu Ruchów Miejskich.

Członkini Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności m.st. Warszawy, w tym przewodnicząca zespołu roboczego ds. szkolnych ulic. Ekspertka grupy roboczej Placemaking Europe Kids oraz Placemaking Poland, grupy tematycznej „Metropolia w ruchu” pracującej nad strategią rozwoju Metropolii Warszawskiej 2040, grupy roboczej „Społeczeństwo” opracowującej Koncepcję Rozwoju Kraju 2050 oraz grupie eksperckiej ds. partycypacji przy Ministrze ds. społeczeństwa obywatelskiego. Zasiadała w Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego. Współpracuje z Clean Cities Campaign (Koalicją na Rzecz Czystych Miast).

Radna warszawskiej Dzielnicy Mokotów w kadencji 2024 – 2029.