Karolina Grochowicka

Prezeska Federacji Piesza Polska, Prezeska stowarzyszenia Idee przez miasto. Specjalizuje się w aktywnej mobilności miejskiej, bezpieczeństwie ruchu drogowego, edukacji i procesach partycypacyjnych dotyczących przestrzeni publicznych. Autorka wielu projektów społecznych i infrastrukturalnych – m.in. projektu „Bezpieczny i widoczny pieszy”, w ramach którego zmodernizowano 30 przejść dla pieszych w Szczecinie. Liderka zespołów badawczych wykonujących pomiary ruchu rowerowego, badających zachowania pieszych i rowerzystów oraz audytujących przejścia dla pieszych.

Autorka „Przewodnika projektowania infrastruktury pieszo-rowerowej” wydanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Koordynatorka i wiodąca trenerka największego w Polsce cyklu praktycznych warsztatów w ruchu drogowym dla młodych rowerzystów.