Adam Zwoliński

dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT

Architekt, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury ZUT, Kierownik Symulatorium Dostępności, Kierownik Projektów Akademia Kształtowania Przestrzeni Dostępnej oraz Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie z ramienia ZUT, Architekt Miasta Kołobrzeg, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej WZ, członek Komisji Partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów oraz SARP Oddział Szczecin.

Działalność naukową skupia wokół zagadnień urbanistyki, dostępności, przestrzeni publicznych oraz narzędzi komputerowych.

Kontakt: azwolinski@zut.edu.pl, symulatorium@zut.edu.pl