WYDARZENIA


WYSTAWA GŁÓWNA
Osią trzynastego wydania Westivalu Architektury jest wystawa „Future Living. Duńskie
miasta przyszłości”. Szczecin jest jej trzecim przystankiem w Polsce – po prezentacjach
w Warszawskim Pawilonie Architektury „Zodiak” oraz poznańskim „Bałtyku”. Wystawa
przygotowana przez Duński Instytut Kultury w Warszawie stanowi przegląd wyzwań, przed
którymi stoi obecnie świat, oraz nowych możliwości budowania wspólnej przyszłości
w sposób zrównoważony, zarówno w Danii, jak i w innych krajach. „Future Living…”
koncentruje się na kilku z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych
w ramach agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), w której urbanizacja, klimat
i jakość życia wskazane zostały jako jedne z najważniejszych globalnych wyzwań. Wystawę
„Future Living. Duńskie miasta przyszłości” można oglądać przez cały czas trwania Westivalu
(szczegółowe godziny otwarcia w programie) w Centrum Kosmos Art&Business.
KSIĘGARNIA WESTIVALU
Hall Kina Kosmos podczas Westivalu przeobrazi się w efemeryczną, ale kreatywną
i konsekwentną tematycznie księgarnię – na półkach staną publikacje poświęcone
architekturze i teorii miasta. Obecne będą – często trudno nieodstępne – publikacje
wydawnictw podejmujących tematykę architektury oraz przestrzeni miasta. Będzie można
tu znaleźć także pozycje dla branżowców, oraz tematyczne czasopisma (także archiwalne
wydania). Znakomita większość publikacji sprzedawana będą w promocyjnych cenach.
Księgarnia czynna będzie przez cały czas trwania 13. Westivalu Architektury, czyli między
15 a 27 października 2019 roku.
PREZNTACJE / WYKŁADY / DYSKUSJE
Sednem Westivalu są spotkania oraz prezentacje z udziałem znakomitych gości. Pierwszy
z bloków tematycznych – BOTTOM UP będzie poświęcony oddolnemu kształtowaniu
wspólnych przestrzeni na przykładach z Polski oraz Danii. Punktem wyjścia do prezentacji
i otwartej dla publiczności dyskusji będzie publikacja „Rewitalizacja. Podejście

partycypacyjne”, w której znawcy zagadnienia udowadniają, że rewitalizacja przestrzeni
może być skuteczna jedynie wtedy, gdy jest realizowana z myślą o mieszkańcach i z ich
aktywnym udziałem. Podczas spotkania Joanna Frątczak-Müller opowie o „Duńskim modelu
rewitalizacji”, Dorota Bazuń wygłosi odczyt zatytułowany „Rewitalizacja w Polsce. Dobre i złe
praktyki”, a Mariusz Kwiatkowski „Spacer badawczy – potencjały i ograniczenia”.
Kolejny z bloków – KOSMOS: ROCZNIK 1959 poświęcony będzie oczywiście oryginalnemu
gmachowi Kina Kosmos oraz modernizmowi lat powojennych i cennym mozaikom, które
po latach zapomnienia i braku szacunku dziś trzeba ratować (często dosłownie, a nie tylko
w wymiarze metaforycznym).
Kontynuacją jednego z powyższych wątków będzie prezentacja akcji „Ratujmy Mozaiki”
prowadzonej przez Fundację Architektury. O swoich doświadczeniach opowie jedna
z inicjatorek programu – Karolina Andrzejewska-Batko.
Zgodnie z hasłem 13. Westivalu Architektury kolejny blok poświęcony będzie FUTUROLOGII
W PROJEKTOWANIU. Ten cykl prezentacji został przygotowany przez Narodowy Instytut
Architektury i Urbanistyki. „Jak będziemy mieszkać w roku 2000?” – zastanawiali się
architekci w latach 70-tych, dyskutując alternatywne wizje rozwoju urbanistycznego kraju
w trakcie obrad komitetu „Polska 2000” Polskiej Akademii Nauk. Po kilkudziesięciu latach
pragniemy przyjrzeć się tym wizjom na nowo, sprawdzając, na ile słuszne okazały się ich
prognozy, z którymi ze zdiagnozowanych przez nich problemów nadal się mierzymy i jakie
nowe wyzwania przynosi nam przyszłość. Czy współcześni architekci i urbaniści mają jeszcze
odwagę projektować w wielkiej skali? Cy są w stanie zaradzić problemom planety?
Jak projektować miasta w epoce degrowth? Gośćmi bloku będą m.in. Edwin Bendyk,
arch. Jacek Damięcki, Anna Molenda. Całość moderować będzie Aleksandra Kędziorek.
Do następnego z cykli – ESTETYKA MIASTA czyli „nowe trendy w chaosie” wprowadzi
plenerowa ekspozycja „Choroby miejskie” oraz prezentacja jej autorki Sabiny Wacławczyk.
W programie także prezentacja „Metamorfozy miejskie – socjologia designu”. Całość
oczywiście zwieńczy otwarta dyskusja.
Ostatnim ze Spotkań będzie prezentacja jednego ze słynnych duńskich biur
architektonicznych. Spotkanie dedykowane będzie branżowcom – środowisku architektów,
ale nie zabraknie miejsca także dla sympatyków i ciekawych tematu.
FILMY
Kolejnym nośnikiem festiwalowych myśli jest sztuka filmowa. Tym razem projekcje odbywać
się będą w niezwykle symbolicznej przestrzeni nieczynnego już od szesnastu lat Kina Kosmos.
Pierwszego dnia Westivalu na dużym ekranie będzie można zobaczyć filmy dopełniające
narrację wystawy głównej „Future Living. Duńskie miasta przyszłości”. Ciekawie zapowiada
się głośny „Archikosmos” w reżyserii Marcina Zasady i Marcina Nowaka. To film

dokumentalny o katowickiej powojennej architekturze modernistycznej i o tym jak era
kosmicznych odkryć inspirowała śląskich architektów. Film w ubiegłym roku został
nagrodzony prestiżową „Award of Exellence” na festiwalu Hollywood International
Independent Documentary Awards, a wcześniej także na Lund Architecture Film Festival
w Szwecji, Queen Palm International Film Festival w Stanach Zjednoczonych, Lift-Off Film
Festival w Sydney oraz Oniros Film Awards we Włoszech.
Kolejny cykl pokazów ucieszy i zaskoczy kilka pokoleń szczecinian – tych starszych
i najmłodszych. Wiedzeni legendą i świetnością dawnego Kosmosu zapraszamy na trzy
nostalgiczne wieczory z… Panem Kleksem! Po kilkudziesięciu latach do Kosmosu wrócą
kultowe filmy „Akademia Pana Kleksa”, „Podróże Pana Kleksa” oraz „Pan Kleks w kosmosie”.
WESTIVALOWE SPACERY
Jak co roku Westivalowi towarzyszyć będą architektoniczne spacery z alternatywnym
przewodnikiem miejskim Przemkiem Głową. Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji szlak
poprowadzi między innymi przez kolejne futurystyczne przykłady szczecińskiej architektury –
to wycieczka zatytułowana „W poszukiwaniu kosmicznej architektury”. W nawiązaniu do
najsłynniejszej szczecińskiej mozaiki Przemek Głowa zaproponuje także swoistą eksploracje
kolejnych przykładów tej wyjątkowej sztuki zdobienia.
URODZINY KOSMOSU
Dokładnie 60. lat temu swoje podwoje dla szczecinian otworzyło Kino Kosmos. To był
pierwszy wybudowany po wojnie obiekt użyteczności publicznej w mieście. Kino służyło
mieszkańcom przez kolejne 44 lata. W 2003 roku, nie wytrzymując konkurencji
z nowoczesnymi multipleksami, zostało zamknięte. Mimo to oryginalny gmach ocalał, od
2007 roku jest najmłodszym szczecińskim zabytkiem. Obecnie trwają prace remontowe,
a zgodnie z zapowiedziami inwestorów wiosną 2020 roku Kosmos odrodzi się jako
multifunkcjonalna przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych. Tymczasem czas na świętowanie
Jego 60. urodzin. Program interdyscyplinarnego święta to między innymi plenerowy koncert
bębniarskiej baterii Bloco Pomerania, warsztaty dla najmłodszych (także w kolejnych
terminach – szczegóły w programie Westivalu), wspomniane wcześniej prezentacje i wykłady
oraz projekcja filmu o śląskich „braciach” Kosmosu. Skoro urodziny, nie zabraknie oczywiście
tortu (kosmicznego?).
ZABAWA NIE Z TEJ ZIEMII
A skoro o zabawie mowa… Weekendowe wydarzenia Westivalu wieńczyć będą nieformalne
spotkania towarzyskie czyli After party nie z tej ziemi. Wszak sednem Westivalu jest
Spotkanie!

FUTURE LIVING. DUŃSKIE MIASTA PRZYSZŁOŚCI
Szkoła integrująca mieszkańców miasta, budownictwo cyrkularne, zrównoważone
mieszkania społeczne czy tymczasowe realizacje budujące tożsamość nowej dzielnicy,
to tylko niektóre z prezentowanych na wystawie „Future Living. Duńskie miasta
przyszłości” ambitnych projektów architektonicznych i koncepcji urbanistycznych, będących
w trakcie realizacji lub zrealizowanych w ostatnich latach w różnych częściach Danii.
Prezentowane projekty pokazują, w jaki sposób tamtejsze miasta i peryferia podchodzą
do wyzwań, z którymi przyjdzie nam się wkrótce zmierzyć. Ekspozycja koncentruje się na
kilku z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych w ramach agendy ONZ, w której
urbanizacja, klimat i jakość życia wskazane zostały jako jedne z najważniejszych globalnych
wyzwań. Projekty podejmują więc tematy: zrównoważonego rozwoju miast i terenów
podmiejskich, jakości życia i edukacji oraz adaptacji do zmian klimatycznych, i są przykładami
na to, jak można myśleć o przyszłości i wpływać na rozwój społeczny nie zmniejszający szans
kolejnych pokoleń.
Celem wystawy jest zachęcenie mieszkańców europejskich miast do dyskusji na temat naszej
wspólnej przyszłości. Problemy społeczne, z którymi mierzymy się dzisiaj, powinniśmy
wykorzystać jako okazję do wymyślenia lepszych rozwiązań: wszyscy możemy wnieść ważny
głos do debaty na temat przyszłego rozwoju i zdecydować jak będziemy żyć za 30 lat.
„Future Living. Duńskie miasta przyszłości” to międzynarodowa wystawa, która powstała
w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Aarhus 2017. Swoją zagraniczną podróż rozpoczęła
w Warszawie, gdzie można było ją oglądać w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK.
Później prezentowana jeszcze była w Poznaniu w Bałtyku/Concordia Design. Szczecin
i prezentacja na 13. Westivalu Architektury jest jej trzecim przystankiem.

Polska edycja wystawy została przygotowana merytorycznie przez organizację Rising Culture
and Business z Danii we współpracy z Miastem i Gminą Aarhus oraz Duńskim Instytutem
Kultury w Polsce. Współorganizatorami wystawy w Polsce są: Miasto Stołeczne Warszawa,
OW SARP oraz Concordia Design.
Finansowego wsparcia udzielili: Miasto i Gmina Aarhus, Region Środkowej Danii, Fundacja
Aarhus 2017, fundacje Dreyers Fond i Boligfonden Kuben oraz Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Danii i Ministerstwo Kultury Danii w ramach programu współpracy kulturalnej
i dialogu między Danią i Polską: Polen-satsningen 2018-2020.

KSIĘGARNIA WESTIVALU
Część unikalnej przestrzeni hallu Kina Kosmos podczas Westivalu Architektury przeobrazi
się w efemeryczną, ale kreatywną i konsekwentną tematycznie księgarnię – na jej półkach
pojawią się publikacje poświęcone architekturze i teorii miasta. Obecne będą – często
nieodstępne na otwartym rynku – publikacje najlepszych wydawnictw podejmujących
tematykę architektury oraz przestrzeni miasta. Będzie można tu znaleźć także pozycje
dla branżowców, oraz tematyczne czasopisma (także archiwalne wydania).
Znakomita większość publikacji sprzedawana będą w promocyjnych cenach.
Patronat nad projektem objęło Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
Księgarnia czynna będzie przez cały czas trwania 13. Westivalu Architektury, czyli między
15 a 27 października 2019 roku.

URODZINY KOSMOSU

Szczecińskie Kino Kosmos to jeden z najoryginalniejszych budynków powstałych w okresie
PRL-u. Zostało otwarte w 1959 roku. Był to pierwszy w powojennym mieście wybudowany
od podstaw obiekt użyteczności publicznej. Projektantem gmachu jest arch. Andrzej
Korzeniowski. Wnętrza zaprojektował artysta plastyk Emanuel Messer, który wraz
z rzeźbiarzem Sławomirem Lewińskim stworzył frontową mozaikę.
Kino zostało zamknięte w 2003 roku. Od 2007 roku gmach znajduje się w Wojewódzkim
Rejestrze Zabytków. Opuszczony i niszczejący budynek wraz z otoczeniem dopiero teraz
odzyskuje swoją świetność. W 2016 roku do użytku został oddany, przywracający ciągłość
pierzei alei Wojska Polskiego, biurowiec Kosmos Art& Business. Obecnie trwają prace
renowacyjne w zabytkowym kinie, po zakończeniu których obiekt znów stanie się
funkcjonalną przestrzenią dla wydarzeń artystycznych.
Kino KOSMOS
projektant: Andrzej Korzeniowski
konstrukcja: inż. Alojzy Małecki
architektura wnętrz: Andrzej Korzeniowski, Jerzy Piątkiewicz, Emanuel Messer
mozaika: Sławomir Lewiński, Emanuel Messer
projekt: 1956
realizacja: 1957-59
kubatura: 13500 m3.
pojemność: 850 miejsc (widownia + balkon)
Projekt autorstwa arch. Andrzeja Korzeniowskiego w mistrzowski wręcz sposób rozwiązuje funkcjonalnie obiekt
kina, tworząc jednocześnie ciąg przenikających się następujących po sobie przestrzeni. Wprowadza widzów z
placu przed kinem, uzyskanego przez świadome wycofanie budynku z linii zabudowy przez przeskalowany,
zwieńczony mozaiką portyk wejściowy, w coraz bardziej obniżającą się przestrzeń najpierw holu kasowego, a
następnie holu głównego kina. Przestrzeń holu zawęża się na schodach do sali kinowej wręcz do szczeliny, by po
nawrocie o 180 stopni otworzyć się na wielką przestrzeń widowni z balkonem. Równie interesująca jest
przestrzeń przy wyjściu z kina, stworzona w formie równoległych wstęg biegów schodowych, idących jedne nad
drugimi z widowni i balkonu, zawieszonych w przestrzennych klatkach schodowych biegnących po bocznych
elewacjach budynku, a otwartych na zewnętrze ażurowymi przeszkleniami pomiędzy prefabrykowanymi
pionowymi żaluzjami. Na szczególną uwagę i wyróżnienie zasługują elementy plastyczne zarówno wystroju
wnętrz, autorstwa artysty plastyka Emanuela Messera, jak i zewnętrznej mozaiki, autorstwa rzeźbiarza
Sławomira Lewińskiego.
Źródło: „Architektura polska lat 1961-1975 na obszarze Pomorza Zachodniego”, W. Bal, R. Dawidowski,
M. Raczyński, M.Sietnicki, A.M. Szymski

BLOCO POMERANIA
Bloco Pomerania to grupa sambowa, która zaprasza zapaleńców brazylijskiej perkusji
i karnawałowego szaleństwa do wspólnej zabawy. Obok koncertów scenicznych Bloco
Pomerania propaguje występy w formie muzyczno-tanecznej parady, w którą wciągana jest
publiczność, podobnie jak dzieje się to w Brazylii. Zespół często stawia czoło nowym
i nieoczekiwanym wyzwaniom. To gwarantuje niepowtarzalność każdego występu i daje
nową inspiracje do dalszego rozwoju. Zespół liczy kilkadziesiąt osób i na tym polega ich
wyjątkowość, gdyż właśnie we wzajemnym zgraniu leży cały kunszt tego gatunku zwanego
w Brazylii „Samba Batucada”.

BOTTOM UP
Blok tematyczny BOTTOM UP poświęcony będzie oddolnemu kształtowaniu wspólnej
przestrzeni w Danii i w Polsce. Punktem wyjścia do prezentacji i dyskusji będzie publikacja
„Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne”, w której znawcy zagadnienia udowadniają,
że rewitalizacja przestrzeni może być skuteczna jedynie wtedy, gdy jest realizowana z myślą
o mieszkańcach i z ich aktywnym udziałem.
Tytułowe „podejście partycypacyjne” polega właśnie na uznaniu aktywnego udziału
mieszkańców za niezbędny element procesu rewitalizacji. W przywołanej publikacji zostało
to przedstawione jako alternatywa dla utrwalonego i dominującego, nie tylko w Polsce,
sposobu rozumienia rewitalizacji. Autorzy omawiają teoretyczne i formalno-prawne
podstawy i opisują przykłady przedsięwzięć rewitalizacyjnych, inspirowanych ideą
podmiotowego uczestnictwa mieszkańców. Za ważny punkt odniesienia uznano
wypracowany w Danii model oddolnego kształtowania przestrzeni publicznej („bottom up”).
Więcej o tym ostatnim zjawisku, w wykładzie „Duński model rewitalizacji”, opowie
socjolożka dr Joanna Frątczak-Müller. Polskie doświadczenia w tym temacie, w wykładzie
„Rewitalizacja w Polsce. Dobre i złe praktyki” zaprezentuje Dorota Bazuń, a całość dopełni
Mariusz Kwiatkowski w prezentacji „Spacer badawczy – potencjały i ograniczenia”.
Spotkanie, jak zawsze, zwieńczy otwarta dyskusja.

PUBLIKACJA „REWITALIZACJA. PODEJŚCIE PARTYCYPACYJNE”
REDAKCJA NAUKOWA DOROTA BAZUŃ, I MARIUSZ KWIATKOWSKI
Rewitalizacja? Zdecydowanie tak, ale realizowana z myślą o mieszkańcach i z ich aktywnym
udziałem. Podejście partycypacyjne polega – najogólniej rzecz ujmując – na uznaniu
aktywnego udziału mieszkańców rewitalizowanych obiektów i terenów za niezbędny
element tego procesu. Zostało w książce przedstawione jako alternatywa dla utrwalonego
i dominującego, nie tylko w Polsce, sposobu rozumienia rewitalizacji. Autorzy omawiają
teoretyczne i formalno-prawne podstawy tego podejścia i opisują przykłady przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, inspirowanych ideą podmiotowego uczestnictwa mieszkańców w procesie
rewitalizacji. Za ważny punkt odniesienia uznano wypracowany w Danii model oddolnego
kształtowania przestrzeni publicznej („bottom up”).

Szczęśliwie się składa, że powstała i weszła w życie ustawa, która mocno promuje
partycypacyjny punkt widzenia. Za jego przyjęciem i stosowaniem przemawia szereg
argumentów teoretycznych i praktycznych. Niestety, z dotychczasowych doświadczeń
wynika, że decydenci preferują podejście, które jest jego przeciwieństwem — odgórne,
biurokratyczne, często niezgodne z rzeczywistymi potrzebami społecznymi. Liczymy na to,
że zgromadzone tutaj teksty przekonująco ukazują wizję rewitalizacji jako działania
oddolnego, integrującego, wzmacniającego lokalne społeczności oraz trwale zmieniającego
ich oblicze i jakość życia mieszkańców.

KOSMOPOLIS: JAK MIELIŚMY/BĘDZIEMY MIESZKAĆ W PRZYSZŁOŚCI?
„Jak będziemy mieszkać w roku 2000?” – zastanawiali się architekci w latach 70-tych,
dyskutując alternatywne wizje rozwoju urbanistycznego kraju w trakcie obrad komitetu
„Polska 2000” Polskiej Akademii Nauk. Po kilkudziesięciu latach przyglądamy się tym wizjom
na nowo, sprawdzając, na ile słuszne okazały się ich prognozy, z którymi ze zdiagnozowanych
przez nich problemów nadal się mierzymy i jakie nowe wyzwania przynosi nam przyszłość.
Czy współcześni architekci i urbaniści mają jeszcze odwagę projektować w wielkiej skali?
Czy są w stanie zaradzić problemom planety? Jak projektować miasta w epoce degrowth?
Spotkanie poprowadzi Aleksandra Kędziorek.
Goście: Edwin Bendyk, arch. Jacek Damięcki, Anna Molenda (Amateur Cities/Future Cities
Platform, Rotterdam)

RATUJMY MOZAIKI
Prezentacja: Karolina Andrzejewska-Batko
Celem akcji „Ratujemy Mozaiki” jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i zwrócenie
uwagi na problem niszczejących dzieł sztuki w miastach całej Polski. Czym jest owo
dziedzictwo kulturowe? To dorobek poprzednich pokoleń, który świadczy o naszych
korzeniach i potwierdza, w sensie duchowym i materialnym tożsamość narodu. Dlatego
troska o ochronę zabytków powinna być obowiązkiem każdego z nas, aby przyszłe pokolenia
mogły cieszyć się dobrodziejstwami kultury. Czynników, które zagrażają zabytkom jest wiele,
począwszy od kradzieży i aktów wandalizmu, po uszkodzenia spowodowane upływem czasu,
zaniedbaniami i źle prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. Mozaiki to najczęściej
kolorowe, zachwycające, ozdoby wnętrz kawiarni, sklepów, budynków mieszkalnych,
instytucji miejskich i prywatnych. Jednak wiele z nich w czasach transformacji ustrojowej
uległo dewastacji, kolejne niszczeją lub są wyburzane. Warto podjąć inicjatywę, która
pozwoli mozaikom odzyskać ich dawny blask.
Organizatorzy akcji: Fundacja Architektury i Ceramika Paradyż.

ARCHIKOSMOS
Reżyseria: Marcin Zasada, Marcin Nowak
Film dokumentalny o katowickiej powojennej architekturze modernistycznej i o tym jak
era kosmicznych odkryć inspirowała śląskich architektów. Pół wieku temu Katowice nie
wychowywały astronautów. Produkowały rzesze górników przodowych. W Polsce nie było
jednak drugiego miasta o tak pozaziemskich horyzontach. Choć z orbitalnej perspektywy
Katowice wyglądały jak gęsta chmura dymu, to tu w latach 50., 60. i 70. snuto i spełniano
architektoniczne wizje marsjańskiej przystani na Ziemi, gdy cały świat oddawał się
najróżniejszym rozważaniom na temat nadchodzącej kolonizacji kosmosu. Epoka zwana
space age pozostawiła w Katowicach fascynujące, ale i zupełnie zapomniane dziś
cywilizacyjne dziedzictwo.

AKADEMIA PANA KLEKSA
reżyseria: Krzysztof Gradowski
Produkcja: Polska, ZSRR, 1984
Dziesięcioletni Adaś Niezgódka rozpoczyna właśnie przedziwną naukę w Akademii Pana
Kleksa, który poza tym, że jest nauczycielem, jest także czarodziejem i poszukiwaczem
przygód, a w Akademii uczą się tylko chłopcy, których imiona zaczynają się na literę A.
Adaś poznaje tajemniczego ptaka Mateusza, który kiedyś był księciem, znajduje tajemniczy
guzik doktora Paj-Chi-Wo oraz poznaje tajemniczego fryzjera Filipa Golarza. Ten ostatni
wprowadza do Akademii chłopca – robota, żeby ją zniszczyć…

PODRÓŻE PANA KLEKSA
reżyseria: Krzysztof Gradowski
Produkcja: Polska, ZSRR, 1986
W Bajdocji odbywa się Festiwal Bajek. Król Apolinary życzy sobie, aby zostały one spisane
specjalnym magicznym atramentem, jednakże ten zostaje zniszczony przez pułkownika
Alojzego Bąbla, wysłannika wroga Bajdocji, Wielkiego Elektronika. Na poszukiwanie nowego
atramentu wyrusza pan Ambroży Kleks, któremu także przyjdzie zmierzyć się z imperatorem
oraz jego armią robotów.

PAN KLEKS W KOSMOSIE
reżyseria: Krzysztof Gradowski
Produkcja: Polska, Czechosłowacja, 1988
Dzieci z domu dziecka dostają prezent, komputer, od jego dawnego wychowanka. Komputer
ten opowiada dzieciom o wydarzeniach, które będą miały miejsca za 25 lat. Wielki Elektronik
po ucieczce z Wyspy Wynalazców osiadł na planecie Mango i wynalazł fantomizację. Porywa
Agnieszkę i ofiarowuje ją gubernatorowi, który pragnie mieć córkę. Tymczasem Ambroży
Kleks żyje w rezerwacie ze zwierzętami, gdyż myśli, że dzieci o nim już zapomniały. Groszek,
kolega Agnieszki, wraz z kolegami z klasy i robotem Silverem odnajdują pana Kleksa i tworzą
ekipę ratunkową. Razem z nimi wyrusza także Melośmiacz oraz Max Benson – ojciec Groszka.
Tym razem znów pan Kleks będzie musiał stawić czoła Wielkiemu Elektronikowi i jego
sługusowi Alojzemu Bąblowi…